Styret i boligselskapet Finnsbacka Bostad Ab bestemte seg for å ta i bruk brannsikkerhetsløsninger fra det 21. århundre etter å ha diskutert brannfarer med sine beboere.

«Vi oppdaget av brannveggene i loftbygningene våre, som sto ferdige i 1976, ikke dekket leilighetenes fulle høyde. Det ville imidlertid vært altfor kostbart å renovere hele bygningen. Styret undersøkte mulige alternativer og følte at komfyrvakter ville være en trygg, sikker og kostnadseffektiv måte å øke brannsikkerheten på», sier Stina Mäenpää, styreleder for boligselskapet.

Komfyrvakter fra Safera var et naturlig valg fordi eiendomssjefen i boligselskapet kjente til dem fra før. Dessuten var innkjøpsprisen såpass moderat at styret klarte å komme til enighet om saken uten et møte i generalforsamlingen. Beboerne har også ønsket komfyrvaktene velkommen, og spesielt blant de eldre beboerne har løsningen styrket trygghetsfølelsen.

Brannsikkerhet er et fellesansvar

Beslutningen om å investere i komfyrvakter ble fattet av styret i boligselskapet Finnsbacka Bostad. Styreleder Stina Mäenpää synes imidlertid at brannsikkerhet er et fellesansvar.

«Alle beboere i borettslag har og skal ha mulighet til å øve innflytelse. I boligblokker, tomannsboliger og rekkehus utgjør brann også en sikkerhetsrisiko for nabohjemmene og nabofamiliene. Derfor er det vidunderlig å ha engasjerte beboere som deler sine bekymringer, behov og ønsker med styremedlemmene.»

«Monteringsprosjektet gikk svært bra, og alle i boligselskapet føler at vi har gjort en god investering. Monteringen av komfyrvakter i leilighetene har hjulpet alle å føle seg roligere til sinns, så jeg ville anbefalt løsningen til alle boligselskap som bryr seg om brannsikkerhet.» Stina Mäenpää.

«De fleste komfyrvaktkundene våre er eldre mennesker eller – for eksempel – mennesker med hukommelsessykdommer. Likevel er forebygging av brann viktig i alle aldersgrupper, enten det dreier seg om eldre mennesker, unge voksne eller familier med barn. Alle kan glemme å slå av komfyren. Derfor er det vel verdt prisen å investere i sikkerhet for seg selv og sine nærmeste.» Ville Peltoperä, VP Sähköpalvelu Oy.

Montert på en time

Saferas langsiktige monteringspartner, VP Sähköpalvelu Oy, monterte komfyrvaktene i leilighetene til Finnsbacka Bostad. VP Sähköpalvelu Oy, en erfaren tomannsbedrift, utførte monteringsarbeidet i 46 leiligheter som en ferdig pakkeløsning. Ifølge Ville Peltoperä fra VP Sähköpalvelut gikk prosjektet veldig bra.

«Fra beboernes ståsted skjedde monteringsarbeidet raskt og smertefritt. Det tok omtrent én time per leilighet å montere komfyrvakten, avhengig av kjøkkenets utforming. Siden de fleste beboerne i borettslaget var hjemme på monteringstidspunktet, hadde montørene også mulighet til å formidle informasjon om funksjonene og bruk av komfyrvakten.»

Det ble lagt igjen detaljerte instruksjoner fra Safera i leilighetene der beboerne ikke var til stede under monteringsarbeidet. Når det er sagt, så føler Peltoperä at komfyrvaktene fra Safera er så enkle å bruke at beboerne knapt trenger å tenke på dem. Apparatet varsler brukeren på forhånd når det er på tide å skifte batteri.

Økt sikkerhet på alle kjøkken i samsvar med retningslinjer

Ifølge retningslinjene som ble lagt fram i den nylig reviderte SFS 6000-standarden for lavspenningsinstallasjoner, skal alle nye kjøkken ha komfyrvakt. Behovet for å forebygge komfyrrelatert brann gjelder imidlertid også gamle bygninger.

Saferas komfyrvaktserie inneholder egnede produktmodeller for alle kjøkken, og den trådløse tilkoblingen gjør det enkelt å montere dem på kjøkkenøyer. Dessuten har alle komfyrvakter fra Safera et sensorbasert Safera Sense4®-smartsystem som lar komfyrvaktene reagere hurtig på farlige situasjoner, uten å forstyrre matlagingen.